Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Fellebbezés nevek nélkül

2014.03.27

Bódi Ildikó

3100 Salgótarján, 

 

Címzett:

Heves Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztály

                                   E g e r

                           Eszterházy tér 2.

                                    3300

 

Tárgy: Fellebbezés a salgótarjáni, majd a hatvani Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya által vizsgált  10040/1818/2013. ált. számú ügy határozata ellen.

 

Előzmények:

Valach Enikő és S. T. 2012. 04.08.-án bekövetkezett rendkívüli halála ügyében a Salgótarjáni Rendőrkapitányság közigazgatási vizsgálatot folytatott, amely vizsgálat a 12010/1000/2012. ált. szám alatt futott. A vizsgálatot lezáró határozat ellen 2012. október 29. dátummal fellebbezési jogommal éltem a Nógrád Megyei Kapitányság felé. A vizsgálat során elfogultság fennállására utaló jeleket találtam, amely tisztázására az Ügyészséget kértem fel.  Az Országos Rendőrkapitányság kifogásomnak helyt adott és az ügy vizsgálatát a Heves Megyei Rendőrkapitányságra helyezte, ahol az elsőfokú eljárás újbóli megindítását rendelték el, és a vizsgálat lefolytatását a Hatvani Rendőrkapitányságra helyezte.

 

A Hatvani Rendőrkapitányság 2014. január 27-i dátummal az eljárást megszüntette, melyet január 28-án személyesen vettem át.

 

A Határozat ellen fellebbezési jogommal élek.

 

Mindazonáltal a Salgótarjáni Rendőrkapitányság hiányosnak és felületesnek tartott vizsgálata ellen, a fellebbezésemben felsorolt kifogásaim továbbra is fenntartom és kérem az előző fellebbezésem megtekintését, mert az abban leírtak kivizsgálásra nem kerültek, kérdéseimet figyelmen kívül hagyták, és azok kivizsgálására a Hatvani Rendőrkapitányság nem kapott felhatalmazást.

 

Jelen határozat elleni indokaim (kifogásaim) a következők:

 

Kifogásolom, hogy a tragédiát közigazgatási és nem bűnügyi eljárásként vizsgálták, amely tény több, további adatbeszerzés lehetőségét tette lehetetlenné. Jelen esetben a mobil szolgáltatótól nem sikerült a Hatvani R. Kapitányságnak adatot szerezni, mert csak büntető eljárás keretében adnak ki adatokat, és csak 1 évig, amit a tragédiát követően a Salgótarjáni Kapitányságnak azonnal meg kellett volna tenni, de nem tették meg.

A nem büntető eljárás indítása nem tette lehetővé a hozzátartozók ingyenes pszichológiai megsegítését sem.

Kifogásolom továbbá, hogy nem keresték meg a szlovákiai bankszámláját a férfi áldozatnak, amit talán éppen azért nem sikerült fellelniük, mert nem büntetőeljárást kezdeményeztek.

 

Kifogásolom, hogy a 2012. április 8-án felvett szemle jegyzőkönyvben büntető eljárás indítása olvasható (8:30 órás kezdettel), majd ugyanezen a napon a tanúmeghallgatási jegyzőkönyv (befejezés: 13:10 óra) már közigazgatási eljárás megindításáról szól. Hogyan történhetett meg, hogy alig 4 óra leforgása alatt döntés született, amikor pedig még semmiféle szakértő véleménye nem volt a birtokukban, és semmiféle egyéb nyomozást nem alkalmaztak?

 

Kifogásolom, hogy csak tanúmeghallgatást végeztek a hatóságok, és egyszer se történt szakszerű, szakember által vezetett kihallgatás, amely indokolná jelen határozat jóhiszemű megállapítását, amely a túlélő szavahihetőségét nem kérdőjelezi meg, de azt, bizonyítékokkal nem támasztja alá.

A rendőrségi fotók megtekintése, az iratok áttekintése után továbbra is hiányolom, hogy a tanúmeghallgatás során megadott információkat, illetve az általa megemlített tárgyakat, eseményeket (pl. törött kulcs, a zár, és az abba beletörött kulcs, az ablakon kidobott takaró stb.) a hatóság nem kereste, róluk fotó sem készült, és így nem is vizsgálta. A tanú által elmondottakat sem térben, sem időben nem vizsgálták, nem rekonstruálták az eseményeket.

 

Kifogásolom továbbá azt is, hogy a holttestek erkélyen való elhelyezkedésének furcsaságát nem vizsgálta egyik rendőri szerv sem, a tanú vallomása alapján ugyanis S. T. visszament Enikőért és valószínűsítette, hogy őt a szobából kihúzta. Ha így volt, akkor a testeket egészen más pózban és helyzetben kellett volna megtalálniuk a helyszínelőknek.

 

A boncjegyzőkönyvek tartalmának az ismeretében határozottan kijelenthető, hogy a felismerhetetlenségig összeégett holtesteket nem azonosították minden kétséget kizárólag.

 

A Salgótarjáni ügyintézőnek jeleztem, hogy lányom Valach Enikő felső két metszőfogát fogorvosa kozmetikailag pótolta, mert abból 1-1 darab letörött gyermekkorában. A boncjegyzőkönyv azonban ezt írja: „A bal oldali felső I-es és II-es fog finom kozmetikai töméssel van ellátva.”

Kifogásolom, hogy a boncorvos és a rendőri szerv illetékesei sem keresték meg a lányom fogorvosát, hogy elkérjék a kezelési lapokat (az iskolaorvosa is ez az orvos volt), abból a célból, hogy a fogsor alapján az azonosítást elvégezzék. Amikor feltűnt ez az ellentmondás én magam kértem ki a fogorvosi lapokat és személyesen is beszéltem az orvossal. Kiderült, hogy Enikő bal felső II-es foga nem volt kezelve. Vagyis a jegyzőkönyvben leírtak három hibát is tartalmaznak:

1. Nem találták meg a jobb I-es fog pótlását,

2. megtaláltak viszont olyan tömést, ami nem létezett, és

3. a bal I-es fog sem tömve, hanem pótolva volt.

Kifogásolom, hogy ez egyik vizsgálatot folytató szervnek se jelentett problémát.

 

A férfi holttest vizsgálata során feltárták az állkapocs csontot, mert 4 évvel korábban S.T. egy balesetben állkapocstörést szenvedett, melyet fémlemezzel és négy csavarral rögzítettek, majd hónapok múltával azokat kiszedték. Az állkapocs törését azonban a boncolás nem találta, és az édesanyja által megadott csípőízületi sérülést sem.

 

Továbbá kifogásolom, hogy a boncjegyzőkönyven egyetlen utalást sem találtam a férfi holttest fogazatának vizsgálatára.

Kifogásolom, hogy a rendőri szerv nem kért hozzávetőleges testmagasság-, testtömeg megállapítást és nem kért az elhunytakról életkor meghatározást sem.

 

Kifogásolom továbbá, hogy a halál okának megállapítására nem végezték el a levett vérminták szénmonoxid vizsgálatát, a jegyzőkönyv szerint költségkímélés okából, és nem kértek egyéb más anyag esetleges fellelhetésére (illetve azok kizárására) toxikológiai vizsgálatot. Kifogásolható a szénmonoxidtól bekövetkezett elhalálozás, mert akkor a testek a szobában, az ágyban égtek volna meg és nem az erkélyen, ahol levegőhöz jutottak.

 

A vérmintával kapcsolatban egyéb kifogásom is van. A boncolást végző a szénmonoxid vizsgálatra levett, majd a rendőri szerv által szükségtelennek ítélt vérmintákat megküldte az Egyetemi Laborba. (És nem alkoholvizsgálat céljából küldte meg a boncoló, ellentétben a lezáró határozat megállapításával, hogy azt alkoholvizsgálatra küldték meg.)

 

Amikor októberben fellebbezéssel éltem a Nógrád Megyei rendőrkapitányság felé, nekik intézkedniük kellett volna, hogy a vérmintákat még véletlenül se semmisítsék meg.

Kifogásolom, hogy ezt elmulasztották, és ezzel, teljességgel lehetetlenné tették, hogy mindent kizáróan megállapítást nyerhessen az elhunytak személyazonossága. Engedélyezték a hamvasztást miközben egyetlen belső szervből sem tetettek el mintákat, hogy ha a későbbiekben egyéb tények derülnek ki, legyen mihez nyúlni és a DNS azonosítás végezhető legyen.

A nyak és karláncokról való azonosítást egy komoly vizsgálatban elfogadhatatlannak tartom, főleg jelen esetben, amikor az egyéb ismertető jegyeket nem találták a személyazonosításra.

 

Kifogásolom, hogy nem vizsgálták a boncjegyzőkönyv azon megállapítását sem, hogy a női holttestben mitől és miért talált a boncoló tüdővizenyőt és szívtágulatot, ami egy egészséges fiatal nő szervezetében egészen különös jelenség, és a lányom életében erre semmiféle jel nem mutatkozott.

Kifogásolom, hogy nem vizsgáltatták meg azon megállapításokat sem, hogy a női holttest minden egyes megmért belső szerve miért volt súlyosabb, mint a férfié.

 

Jelen határozat arról ír, hogy a Salgótarjáni Nyomozó Ügyészségen feljelentést tettem. Ezt pontosítanám: Az Ügyészség felé írt levelem tárgyában a következő áll: Felvilágosítás megkérése… a vizsgálatot folytató hatóság kompetenciájáról. Levelem végén pedig arra kérem az Ügyészt, hogy amennyiben helyt ad az elfogultságnak, úgy tekintse levelem bejelentésnek. Az Ügyészség ezzel kapcsolatban nem végzett nyomozást. Ezen az úton került az ügy végül a Heves Megyei Kapitánysághoz.

 

Mivel a Katasztrófavédelem tűzszakértői nem találták meg a tűzfészket, a tűz keletkezésére sem találtak konkrét okot vagy okokat, minden emberi logikának ellent mond, hogy ennek ellenére kizárták a szándékosságot. Ezért kifogásolom a tényeket, indokokat teljességgel hiányoló megállapítást, illetve azt, hogy erre a semmit nem megállapító „szakvéleményre” alapozták az ügy lezárását, és nem kezdeményezték speciális szakértők bevonását.

 

Kifogásolom, hogy a vélelmezett elhunytak internetes levelezéseit, az ők számítógépeit nem vizsgálta meg a vizsgálatot folytató egyik hatóság sem.

Kifogásolom továbbra is, hogy csak két helyről vettek törmelékmintát, és azokat sem vetették alá vegyelemzésnek.

A leégett épületből több mintavételezésnek kellett volna megtörténnie, ennek elmulasztását is súlyos szakmai hiányosságnak tartom.

Kifogásolom, hogy senki nem vizsgálta meg, mitől éghetett el az elhunytak lábszárcsontja az erkélyen, melyek két különböző és egymástól távoli ponton égtek el, ahol már nem voltak egyéb éghető anyagok és kifogásolom azt is, hogy onnan nem vettek vegyelemzés céljából törmelékmintákat.

 

Kifogásolom, hogy a tragédiát követő 22. hónap elteltével sem sikerült érdemi választ adniuk a hatóságoknak arra, hogy a „balesetnek” nyilvánított tragédia mitől „baleset”, és kifogásolom, hogy az eset kivizsgálását ilyen hosszú ideig elnyújtották. Ez a tény lehetetlenné tette a veszteség akár csak részbeni feldolgozását családomban.

 

A fent leírtak és előző fellebbezésem tartalmának, kifogásainak fenntartása mellett és alapján kérem a felettes szervet, hogy másodfokon vizsgálja meg a történteket!

 

Ha a rendőri szervek megfelelően képzett, hivatástudattal is rendelkező nyomozókat alkalmaz, akkor fent felsorolt súlyos hiányosságoknak nem lett volna szabad megtörténni.

 

Kérem tehát, hogy egyúttal azt is vizsgálják meg, hogy az egyébként a szükséges vizsgálatok, nyomozási cselekmények, a tűz-ok kiderítésére, a tűz keletkezését követő események pontosítására, és személyazonosításhoz szükséges vizsgálatok tudatos bűnelfedés miatt, vagy szakmai analfabetizmus miatt maradtak el!

 

Tisztelettel:

 

Bódi Ildikó

Sz.ig. sz.: ….

 

Salgótarján, 2014. január 31.

................................................................................................................................................................................

 

Megyei Rendőrkapitányság

Bűnügyi Osztály 

rendőrségi főtanácsos, mb. főkapitány

Postacím: 3100 Salgótarján Pf.: 130.

   

Tárgy: Fellebbezés, valamint az ügy eljárásmódjának felülvizsgálati kérése, Valach Enikő és Skuta Tamás 2012. 04.08.-án bekövetkezett rendkívüli halála ügyében.

Tisztelt Bűnügyi Osztály!

 

A tárgyban megjelölt ügyben érkezett Határozat ellen, amely az eljárás befejezéséről 2012. október 16. napján kelteződött, és 19-én kézbesítették a számomra, fellebbezési jogommal élek, és egyúttal kérem az ügy felülvizsgálatát.

 

A fellebbezést kapják:

- Megyei Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály , 3100 Salgótarján, Rákóczi út 40.

- Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 3100 Salgótarján Szt. Flórián tér 1.

- Belügyminisztérium, Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. Postacím: 1903 Budapest, Pf.: 314.

Indokaim, kifogásaim a következők:

-          nem tájékoztattak, hogy a közigazgatási eljárás nem jelent nyomozást, és az április 10-én felvett vallomásom jegyzőkönyvének a másolatát nem kaptam meg

-          a Rendőrség nem kerítette le a tragédia helyszínét és közvetlen környezetét (tanúkkal bizonyítható), valamint nem vizsgálták meg a környező telkeket, és az erdőt sem

-          a szomszédos telekről fotózták az újságírók a leégett házat, a tulajdonos dobálta vissza a hozzá áthullott törmeléket, a rendőrök nem kerestek esetleges nyomokat (tanúkkal bizonyítható), pedig a hátsó műanyag ablak kigyújtásával is keletkezhetett a tűz

-          a tűzoltók dühösen rugdalták a házról lehullott törmeléket, a rendőrök legnagyobb problémája az volt, hogy sáros lett a cipőjük (ugyanezen tanúk)

-          hatósági tanúnak kérték fel .....-t, aki érdekeltként jegyezhető az esetben, mert együtt volt az elhunytakkal április 7.-én este

-          nem hordták ki a ház földszintjéről a tűz során keletkezett törmeléket, a törmeléken keresztül taposva járták be a helyszínt (fotók bizonyítják és a tűzvizsgáló is elismerte), minek következtében nem találták meg a tűzfészket később sem, de a tűzvizsgáló a helyszíni szemle során kijelentette, hogy a tűzről akkor és ott még semmit nem tud mondani

-          a tűzvizsgálati szakértői vélemény olyan szakszerűtlen szavakat tartalmaz, amely csak a lehetőségeket sorakoztatja fel, de konkrétumokat nem tartalmaz, bizonyítékokat nem találtak egyik lehetőségre sem (amely lehetőségeket bármelyik laikus is el tudna sorolni), viszont ennek ellenére – a tűz okának megnevezése nélkül - kizárta a szándékosságot, aminek nincs bizonyított alapja, miközben a hátsó kisablakot sem tudta  megvizsgálni, mert az teljesen elolvadt a tűzben

-          igazságügyi orvos szakértő jelenléte nélkül megfordították a holttesteket

-          nem vettek mintát vegyelemzés céljából a testmaradványok feltételezhető helyéről - a gyermekem boncolási jgyk-ből: „az alsó végtagok a lábszárak felső harmadától lefelé esően hiányoznak”, elégett a kéz, és a koponya felsőrésze (esetleges égésgyorsítót keresve)

-          nem értesítették a Megyei Rendőrkapitányságot, vagyis eleve nem feltételezték a bűncselekményt – számomra aggályos, hogy fenn áll az előfeltételezésre gyanúja -, és nem vittek a helyszínre rendőrkutyát

-          a helyszínt őrizetlenül hagyták – 14 órakor három tanú bizonyítja, hogy amikor az elhalálozott Skuta Tamás autójáért kimentek, a telken egyetlen őrt sem találtak, a tűzvizsgáló sem volt a helyszínen (bevallottan akkor ment be a kórházba kihallgatni a túlélőt)

-          nem találták meg a fiatalok használati tárgyait, telefonjainak (min. 3 db), külső winchesterének, fényképezőgépének maradványait, a videokamera maradványait, mely utóbbi a földszinten volt, mindez felületes helyszíni vizsgálatra utal

-          költségkímélési indokkal nem kérték a vérminták szénmonoxid vizsgálatát, csak az alkoholvizsgálatot (fenn áll az előfeltételezésre gyanúja), és nem kértek egyéb toxikológiai vizsgálatot sem, amely kizárhatta volna, egy esetleges kábítás, altatás lehetőségét (vagy bizonyíthatta volna azt)

-          mivel közigazgatási vizsgálat keretében kezdték az ügyet, az igazságügyi orvos szakértő nem vett mintákat a májból, a tüdőből, a nyelőcsőből, a szívből ezért azok fellebbezésem, panaszom idején már nem állnak rendelkezésre, ez a cselekmény számomra jelzi, hogy az utóvizsgálatot ellehetetlenítették

-          nem vettek mintákat vegyelemzés céljából a leégett ház különböző pontjairól, nem volt gyanús, hogy a berendezés nélküli előtérben lévő feljáratot szolgáló vaskampók megolvadtak

-          nem vizsgálták meg a kerti csapra szerelt slagot vegyelemzés céljából

-          a halotti bizonyítványba halálokként szénmonoxid mérgezés került, holott a túlélő vallomásában olvasható, hogy a fiatalok 1-2 percig sikoltoztak, pedig a lányom az erkélyajtóban, Skuta Tamás pedig az erkélyen égett halálra a felismerhetetlenségig

-          javaslatom ellenére sem éltek a túlélő hipnotikus állapotban való kihallgatásával, nem kérték a hazugságvizsgálat elvégzését (azt nem tudom, hogy pszichiáter megvizsgálta-e)

-          az ügyintéző hónapokig abban a hitben tartott, hogy a fiatalok az emeleten, az erkélyajtótól egy méterre haltak meg, ez, az ügy nem kellő ismeretét feltételezi

-          nem hívták be kihallgatásra a fiatalok barátait, akik utoljára 1:15 órakor távoztak a víkendházból és valójában a túlélőn kívül ők látták utoljára a lányom és párját. Telefonon hívták ugyan őket és 2-3 kérdést tettek fel nekik. Ők .... és .... tanúként megneveztem a kiegészítő észrevétel levelemben, amit április 28-án írtam a Rendőrségnek, de ennek nyomán se hívták be meghallgatásra.

-          Kérdésemre, hogy milyen indokkal zárták ki a szándékosságot, a következő választ kaptam: „… hétvégi ház bejárati ajtaja belülről kulcsra zárt állapotban volt a tűz keletkezésekor, oda idegen személy nem juthatott be.” (36/2012 sz. válaszlevél 07.20. dátummal) Ez az állítás nem állja meg a helyét, mert a fiatalok kivették a kulcsot a zárból, amit a túlélő vallomása tartalmaz. Végül a kulcsot kívülről törte a zárba. Ebből a rendőri tévedésből arra következtetek, hogy a bejárati ajtó vizsgálatára sem került sor.

-          Kifogásolom továbbá, hogy a rendőrség meg sem próbálta a túlélő valamint a tűzoltókat értesítő személy vallomása alapján rekonstruálni az eseményeket, és hogy leveleimet sorra, érdemi figyelem, és vizsgálat nélkül elfektette, amely során erősen megrendült az én és családom bizalma is a Rendőri, valamint a Katasztrófavédelmi szervekben.

-          Sérelmesnek tartom tovább, hogy az október 4-én keltezett Végzést, amelyben megadják az eljárás befejezésének határidejét csak október 16-án adták postára, éppen azon a napon, amikor végül az eljárást befejezték.

 

Tanúk: ...........a levélben megnevezettek........

 

Az üggyel kapcsolatban az alábbi levelezések és beszélgetések zajlottak:

 

1. 2012. április 10. napján történt meghallgatásomkor nem tudtam, hogy a közigazgatási eljárás, melyet lányom és szerelme rendkívüli halála ügyében indítottak, nem jelent bűnügyi nyomozást, és mivel a tragédia 2 nappal a meghallgatás előtt történt a gyász okozta trauma miatt képtelen voltam arra gondolni, hogy voltak-e a fiataloknak ellenségei.

2. 2012. április 23-án fiam fotókat készített a leégett házról, valamint elmesélte mit tapasztalt a tragédia reggelén, amikor is Ő jelen volt a tűzoltásnál, valamint délután 14 órakor, amikor ismét kiment ... és .... társaságában a tragédia helyszínére.

3. Fenti 2. pont nyomán 2012. április 24-én panasszal éltem a Nógrád Megyei Katasztrófavédelemnél. Levelem elektronikusan és postai úton is eljuttattam az illetékes szervéhez és meghallgatást kértem a tűzvizsgálótól, mert tudomásomra jutott az is, hogy engedélyezték a ház kitakarítását. A tűzvizsgáló, .... csak április 27-én tudott fogadni.

4. A tűzszakértő tanácsára írtam meg 2012. április 28-én a Salgótarjáni Rendőrkapitányságra Kiegészítő észrevételeim, és kértem az ügy ebben az irányban való kivizsgálását is. Levelem sajnos, csak április 30-án vette át egy ügyeletes tiszt. Erre a levelemre érdemi válasz a Rendőrség részéről nem érkezett.

5. A tűzvizsgálati szakértői véleményre várva, a Rendőrség, június 25-én az eljárást felfüggesztette, melynek kapcsán június 28. napján megírtam aggályaim a kapitánynak.

6. Levelemre július 20-án keltezett levélben kaptam választ, amely nem tartalmazott érdemi, megnyugtató válaszokat.  Mindezek után több mint egy hónapig nem tudtam elérni az ügyintézőt, egy alkalommal sikerült beszélnem .... osztályvezetővel, aki szóban biztosított arról, hogy a kiegészítő észrevételemben foglaltaknak utána jár, valamit a leveleimben megírt aggályokat megvizsgálja. Kaptam is tőle egy telefonszámot .... , hogy azon hívjam, ha valami eszembe jut, de sajnos három vagy négy hívásom közül egyszer se vette fel a telefont és nem is hívott vissza később sem.

7. 2012. szeptember 25 napján Közérdekű bejelentés keretében az eljárásmód felülvizsgálatát kértem, amelyben ismét összefoglaltam aggályaim, egy telefonos beszélgetést követően, amelyet .... r.szds-al folytattam. Erre, október 4.-én írt levélben válaszoltak, de amely levél nem nyugtatott meg.

8. Ugyanezen a napon (okt. 4.) íródott a Végzés, amelyben értesítettek az eljárás továbbfolytatásáról, de amely levelet csak október 16-án adtak postára, és amelyben jelezték, hogy az eljárás befejezésének határideje: október 18.

9. Azonnal megírtam ismét a Közérdekű bejelentésem, amely levelet elektronikusan még aznap elküldtem a Rendőrkapitány címére és a Megyei Rendőrkapitánynak is, valamint postáztam is.

10. 2012. október 17. dátummal azonnal választ kaptam, hogy az ügyet október 16-án lezárták, vagyis azon a napon, amikor a 8. pontban foglalt Végzést a címemre feladták, és amelyben jelezték a 18-i befejezési határidőt. Mivel 18.-án nem tartózkodtam otthonomban, a 16-án keltezett Határozatot, az eljárás befejezéséről 19-én kaptam kézhez, amikor az értesítést.

Minden fent jelzett levelem másolatát és az arra kapott válaszokat, fellebbezésemhez mellékelem a Megyei Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályához küldött levelemben.

Panaszommal 2012. október 26.-án megkerestem a Salgótarjáni Városi Ügyészséget, ahol tájékoztattak arról, hogy mit tartalmazzon fellebbezésem.

Tisztelettel kérem a Megyei Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályát, hogy az ügyet, illetve lefolytatásának módját vizsgálja felül!

Tisztelettel:

Bódi Ildikó

Salgótarján, 2012. október 29.

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.