Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Tiltakozás a nemzeti vagyon elzálogosítása ellen

2009.01.31

Szent László Király Alapítvány
a Szellemi és Erkölcsi MegújulásértKöztársasági Elnöki Hivatal

Dr. SÓLYOM László Úrnak
A Magyar Köztársaság Elnökének

BUDAPEST
Sándor palota

Tisztelt Elnök Úr!


A Szent László Király Alapítvány elnökeként két tisztségében is segítségért fordulunk Önhöz, mivel a Köztársasági elnök egyben a Szent Korona Testület elnöke is.
A Kormány IMF-EU hitelszerződése és annak III.sz. melléklete igen nagy felháborodást váltott ki, és a sajtóban is nagy port vert fel.

A PM honlapján található hitelszerződés és mellékletei értelmében Hazánk minden állami kézben lévő vagyonát a Kormány elzálogosította, beleértve a földet, vállalatokat, épületeket, a műemlékeket, műkincseinket és nemzeti jelképeinket is, a Szent Koronát és koronázási jelvényeket, a Parlamentet.
Ezt egyértelműen bizonyítja Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti miniszter által aláírt III.sz. melléklet, melyben a következőket garantálja:

"1.(...) Hitelmegállapodás lehívásokkal kapcsolatos Pénzügyi Szerződések létrehozására vonatkozó rendelkezései a magyar jog szerint teljes érvényűnek tekinthetők.

2.A Hitelmegállapodás Hitelfelvevő által történő végrehajtása, betartása és teljesítése: (i) rendelkezik a megfelelő, valamennyi szükséges jóváhagyás, intézkedés, engedély és meghatalmazás útján elnyert felhatalmazással;

4.A Hitelmegállapodás a Hitelfelvevővel és annak Ügynökével szemben a magyar jogszabályok szerint végrehajtható. A Hitelmegállapodás végrehajtása nem mond ellent a magyar jog kötelező rendelkezéseinek, a magyar közrendnek, a nemzetközi szerződéseknek vagy nemzetközi jog általánosan elfogadott, és a Hitelfelvevőre kötelező érvénnyel alkalmazandó elveinek.

11. Sem a Hitelfelvevő sem annak bármely tulajdona nem élvez védettséget szuverenitás vagy más jogi alapon az igazságszolgáltatással, a lefoglalással - a bírósági határozat előtt vagy után - vagy a végrehajtással szemben a Hitelmegállapodásra vonatkozó semmilyen jogi eszköz vagy eljárás tekintetében."

(forrás: PM.honlap)


Bár a miniszter ezt közleményében cáfolni igyekezett, a magyar nyelv értelmében az elzálogosítás egyértelmű tény.

A Szent Korona és a koronázási jelvények a világ magyarsága számára olyan különleges szellemi és jelkép értékkel bírnak, mely anyagi értékben fölbecsülhetetlen, és ki nem fejezhető. A magyar Szent Korona, a világon egyedülálló és pótolhatatlan.

A Szent Korona elzálogosításával kapcsolatban a felháborodások és tiltakozások jogosak. Azokkal a Szent László Király Alapítvány teljesen egyet ért, azokhoz csatlakozik.
Tisztelettel kérjük, Köztársasági elnökként és a Szent Korona Testület elnökeként emelje fel szavát és vesse latba tekintélyét a 11.pontban rögzítettekkel szemben.

E jogos felháborodások viharában a leglényegesebb kérdésről azonban elterelődött a figyelem.

Az ország elzálogosításán túl a törvényesség és ebből kifolyólag a szerződés érvényességét megkérdőjelezi az a tény, hogy a Kormány a nemzetközinek minősülő szerződést az Országgyűlés előzetes tájékoztatása, majd jóváhagyása nélkül írta alá, 2008. októberében, meglehetősen titokban.

Az ország sorsát érintő nemzetközi szerződésekre az Alkotmány alábbi rendelkezései az irányadók:

Alkotmány
I. fejezet Általános rendelkezések


2/A. § (1) A Magyar Köztársaság az Európai Unióban tagállamként való részvétele érdekében nemzetközi szerződés alapján - az Európai Uniót, illetőleg az Európai Közösségeket (a továbbiakban: Európai Unió) alapító szerződésekből fakadó jogok gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges mértékig - egyes, Alkotmányból eredő hatásköreit a többi tagállammal közösen gyakorolhatja; e hatáskörgyakorlás megvalósulhat önállóan, az Európai Unió intézményei útján is.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nemzetközi szerződés megerősítéséhez és kihirdetéséhez az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.

II. fejezet
Az Országgyűlés


19. § (1) A Magyar Köztársaság legfelsőbb államhatalmi és népképviseleti szerve az Országgyűlés.
(2) Az Országgyűlés a népszuverenitásból eredő jogait gyakorolva biztosítja a társadalom alkotmányos rendjét, meghatározza a kormányzás szervezetét, irányát és feltételeit.
(3) E jogkörében az Országgyűlés

f) megköti a Magyar Köztársaság külkapcsolatai szempontjából kiemelkedő fontosságú nemzetközi szerződéseket;

Tisztelt Elnök Úr!

Megdöbbentő a hatalmon lévők önteltsége, elvetemültsége. Ma hazánkban a problémák gyakran abból adódnak, hogy a magyar politikai elitben nagyítóval sem találni nagyformátumú, felelősséggel és nemzeti elkötelezettséggel rendelkező államférfit, de még csak politikust is elvétve.
A képviselők és az országot irányítók elfeledkeznek arról, hogy a népképviselet értelmében nekik Magyarország és népének érdekeit kell(ene) képviselniük és szolgálniuk.
Ehelyett úgy kezelik Magyarországot és népét, mintha az, saját tulajdonuk, mintha kft-éjük, cégük vagy vállalkozásuk lenne, s nekik kizárólagos és diktatórikus lehet a hatalmuk, a tulajdonosi jogviszonyuk.

Tisztelt Elnök Úr!

Ön a közelmúltban kinyilvánította azon véleményét, hogy a
"Tisztesség hosszú távon megtérül."

Ennek jegyében kérjük Önt, mint a köztársaság elnökét, tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a hitelszerződést az Alkotmánybíróság felülvizsgálja, s amennyiben azt az Alkotmánnyal ellentétesen kötötték meg, tegyék meg a szükséges intézkedéseket!
Ez magával hozhatja az előrehozott választások kiírását is.

Tisztelettel és szeretettel bízva Önben:

Budapest, 2009.01.27.

Orbán Éva
Szent László Király Alapítvány
a Szellemi és Erkölcsi Megújulásért
kuratórium elnökeA beadványhoz csatlakozni, azt támogatni hivatalosan az alábbi módon lehet:
www.keh.hu ügyfélkapun keresztül és az Alkotmánybíróságnál hagyományos levél feladásával.

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.