Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kedves Patrióták!

2009.02.15

Az ősmagyar hitvilágban a Világ és az Ember Teremtője, a felfoghatatlan Isten.

Isten egyik Önvédő megnyilvánulása az Élő Égi Igazság. Ez a létező legnagyobb Erő, igazságérvényesítő, szeretetoltalmazó.

Az Élő Égi Igazság  népet választott, aki megvédi a Föld népeit a gonosz teljes elterjedésétől, akik, meg kell, hogy mutassák a világnak a Fényt, a Szeretetet.

Isten a magyarokat választotta ki erre a feladatra. Ezért is küldte el nekik angyalaival egy másik megtestesülését, a Magyar Szent Koronát. A Szent Korona hozója tudatta a magyar néppel, hogy nem követhetnek el bűnt, nem magyarosíthatnak erőszakkal, és nem kényszeríthetnek senkit arra, hogy eltérjenek választott hitüktől. Tisztelniük kell a népeket, szeretniük kell az Igaz Embereket. Békét és harmóniát kell teremteniük, türelmet kell gyakorolniuk és a vétkeseknek meg kell bocsátaniuk. Isten, a Szent Korona védelme alá helyezte a történelmi Magyarország minden lakóját.

A Szent Korona-tan, amennyiben az ország vezetői követik utasításait, akkor biztosítja az alkotmányban rögzített elvek érvényesülését. Ezek szerint a történelmi Magyarországon élő nemzetiségiek, megőrizhetik nyelvüket, hagyományaikat, iskoláikat és egyházukat. I. Szent István intelmeiben többek között ezt írta: „Gyönge és törékeny az egynyelvű és egyszokású ország.” Mi más ez, mint annak a hitnek a kinyilvánítása, hogy a népek együtt kell, hogy éljenek békében, és akkor erősek lesznek.

De Szent István felhívja a jövendő királyok figyelmét arra is, hogy méltónak kell maradniuk, maguk köré kell gyűjteniük minél több tehetséges, bölcs, tudós férfit, azokat is, akik más országból vándorolnak ide, mert minden tudás, ami az országba érkezik, az egész nemzetet erősíti.

Eszünkbe kell most jutni annak, hogy mit történt az elmúlt évtizedekben a magyar oktatással, a feltalálókkal, a kutatókkal, a magyar vállalatokkal, szolgáltatókkal, etnikai kisebbségekkel, az iparral, mezőgazdasággal, egészségüggyel! Nehéz az emlékezés, de nem reménytelen vállalkozás.

Eszünkbe juthat az a szívbe markoló mondat is, amit az a „valaki” köpött az arcunkba, aki a tömegek akarata ellenére, még most is vezetőnknek vallja magát: „El lehet innen menni!”

Mondata sértő, megalázó és ellentétes Szent Királyunk intelmével, valamint a Szent Korona tanával is.

Ez a „valaki”, aki a rosszindulattal, az erkölcsi romlással, az erőszakkal, a hazugsággal kötött szövetséget, most arról prédikál, hogy „patrióta gazdaságpolitikára” van szükség. Igen szükség van, de nem általa és nem tőle!

2009. február 13. 20: 23 MNO (Lippai Roland) Nem igazán lehet értelmezni (ennek a „valakinek”) a patriotizmusát, hiszen éppen a hazai kis- és közepes vállalkozásokat fojtják meg. Csath Magdolna lapunknak állítja: míg a multikat milliárdokkal támogatják, a magyar embereknek minden eszközzel elveszik a kedvét, a kreativitását a vállalkozástól.”

Mert is a patrióta, a patriotizmus?

A szülőföld, a haza tiszta és őszinte szeretete, a maga sokszínűségével együtt.

A patrióta tiszteli a földet, és legjobb tudása szerint szolgálja. (Nem játssza idegen kezekre!)

„…„Aláírták az IMF-fel a szerződést, amelyben többek között az is benne van, hogy nem ösztönözhetik a magyar gazdaságot.” Vagyis – Csath Magdolna szavai szerint – beígérték, hogy nem fogják támogatni a magyar kisvállalkozásokat. Nem is teszik. De akkor hol is van a patriotizmus? Miről is beszél megint (ez a „valaki”)? – teszi fel a kérdést a professzor asszony.”

A patrióta fejet hajt a nemzeti múlt előtt. Ösztönzi az őshaza és filozófia feltárásának kutatásait. (Nem titkolja, nem is hamisítja meg, nyíltan és őszintén társadalmi vitát folytat róla.)

A patrióta ismeri és büszke anyanyelvére. (Nem gyalázza meg idióta új szavak kreálásával, melyek fogalmi zavaraiból adódnak.)

A patrióta arra törekszik, hogy minél jobban megismerje népe szokásait, hagyományait, közösséget vállal országa minden nemzetével, hogy mindenki méltón ápolhassa hagyományait, ami a közös jövő záloga.

Illyés Gyula szerint a patrióta jogot véd.

Hol található meg mindez ennél a „valakinél”?

Nem csak nemzeti, de emberi jogainkat is sárba tiporja, tiportatja csatlósaival.

Talán valóban azt gondolja:

„… Kiszelly megjegyezte, hogy most is „felültek az európai divathullámra”, korábban a privatizáció volt a sablon, most a patrióta gazdaságpolitika az új kedvenc. Rájátszanak az emberek rövid távú emlékezetére…”

Mivel oly sokmindent mondott már gyors egymásutánban, hogy a magyar, meg se jegyezte, vagy ha mégis, akkor elfelejtette, és most el fogjuk hinni az újabb hazugságot.

Ha a jelent vennénk észre csupán, akkor képtelenek lennénk élni. Szükségünk van az életbennmaradásunkhoz az emlékezetre. Ezzel teremtünk kapcsolatot múlt és jelen között. Ez biztosítja a megismerést, és általa élhetjük meg életünket egy folyamatként. Ismereteink eszközök a túlélésre. Rövidtávú emlékezetünk valóban igen korlátozott, hiszen rövid időn belül kevés adat befogadására vagyunk képesek.

Ezt erősíti a sok külső történés, a korábban elraktározott és az új információ viszonya. Rossz az emlékezet, ha nem figyelünk eléggé, mert le vagyunk terhelve a létezésért való küzdelemmel, valamint a sok értelmetlen, semmitmondó mondat közé rejtett valódi mondanivaló kiszűrésével. Sok esetben elegendő, ha az értelmetlen szónoklat mondatait úgy állítják össze, mintha arról szólna, amit mi akarunk, és elrejtenek benne utalásokat más emberekre. Akkor az emlékezet úgy raktároz, mintha már cselekedtek volna és a rossz dolgokat nem a szónok, hanem valaki más követte volna el. (Ez a szónoklattan.)

Mindennek van azonban határa. Egy napon a ránk zúdított „hamis-zöldség-információ” bevésődik. Akkor rádöbbenünk, hogy eddig is ezt hallottuk, de a szavakat tettek soha nem követték.

Emlékezésünk segíti a kollektív tudattalanba felhalmozott keserű csalódástömeg, a Szent Korona védő kupolájáról visszahulló, elfeledett, ígérethalmaz. Égben maradt Időtlen Énünk fényjeleket küld: „Nagy a baj, ébredj! Az Élő Égi Igazság ellen cselekszik „valaki”! Elárulja saját népét, és idegen érdekeket szolgál!”

A világ nagy részét behálózta „pénzisten”. Az eluralkodott „extraprofitot akarok, bármi áron” hatalom szolgálója lett, azzal kötött szövetséget ez az „állam-valaki”. Elszakította azt a Szent Ezüst Fonalat, amely az Élő Égi Igazsággal és a szakrális dimenzióban maradt Időtlen Énjével összekötötte. Eladta lelkét a földi hatalomért, kialudt benne az isteni fény.

Megaszalódott, haldoklik, mert felette már rég átvette a hatalmat valami iszonyatosan gonosz. A Földet megszálló „iszonyatos” ismét – immáron sokadszorra, de minden alkalommal feltámadó - a Szent Korona védelme alatt álló népeket akarja „keresztre feszíteni”, hogy végérvényesen romlottsága alá vonja a bolygót.

Küldetésünk van.

Isteni.

Szent Koronánk erre figyelmeztet minket. Ha feleszmélünk, ha összefogunk a Szent Korona védelme alatt álló népekkel, ha kivonjuk magunkat végre az „iszonyatos” hamis hipnotikus mágiája alól, még megmutathatjuk a világnak, hogy a gonosz legyőzhető!

MAGYARUL SZÓLTAM. ÉRTENED KELL.

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

1239 Arany János u 34

(Koroknai Péterné, 2009.09.09 18:02)

Üdvözlöm! Én egy nagyon egyszerű ember vagyok de, tiszta és átlátható gondolatmenet! Egy tisztelője!

bajzafi@freemail.hu

(Timothy, 2009.02.15 11:43)

"El lehet innen menni"? Nem, ezt Ő nem így gondolta!Félreértettük. De mindent megtesz, hogy így legyen. Az ötvenes korosztály,/szüleinek korosztálya/ ha nem akar nyomorban élni öreg éveiben, haljon meg! Ő ezt nem mondta ki! De mindent megtesz érte. "Csináljuk meg"! Valamikor dolgozó embereket, és szépen tartott jószágokat láttam az út mentén...Legalább tudtuk, mi lesz holnap... Magyarország...