Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


MAGYARSÁGUNKRÓL

2008.12.14

Ezt találtam a neten. Kicsit hosszú, de ÉRDEMES végigolvasni annak, aki még esetleg nem ismeri.

(A Dalai Láma mondta: "MINEK NEKTEK MÁSOK VALLÁSA, MIKOR A TIÉTEK OLYAN GYÖNYÖRŰ!")

 

http://szebbjovoert.net/node/474

 

Részlet  Lajdi Tamás, magyarságkutató leveléből: 

 

„… 2. K.G.: "Hunyadi János valószínűleg román származású volt, Petőfi szlovák, Damjanich János szerb, a nagy apostol, Prohászka Ottokár cseh-német, a dogmatikaprofesszor Schütz Antal német, a piarista költő, Sík Sándor zsidó származású." Megjegyzem, Hunyadi János idején azok a Párizsban tanuló oláh diákok, kik majd csak a XIX. században születnek meg, még nem ókumlálhatták ki, hogy a többségében szláv származású oláhokat majdan "románoknak" kell nevezni, így Hunyadi is a legrosszabb esetben is csupán oláh származású lehetett volna, ha ebből az akadémiai mítoszból egyetlen szó is igaz lenne, mint ahogyan nem igaz. Miféle internacionalizmus nevében szólal meg itt Ön, amikor azt bizonygatja, hogy felsorolt nagyjaink nem voltak magyarok? Csak nem arra akar itt Ön utalni, amit a soviniszta-cionista MTA egyik-másik idegenszívű árulója próbálgat történelmi munkáiban fejtegetni, hogy ilyen nép, hogy "magyar" tulajdonképpen sosem volt és nincs is? Hogy a magyarság csupán egy véletlenszerűen összesodródott "tatár" banda, melyeket a történelmi szél Európának pont ebbe a szögletébe sodort, mint a szemetet? Az Ön által említett idegen vérű, de magyar lelkű nagyjaink, kizárólag azért válhattak nagyobbá, mint nem magyar nyelvű vértestvéreik, mert a magyar nyelvet használták, ezt a toldalékolással több mint kétmillió szóval rendelkező, lélekkel rendezett isteni csodát, mely tudvalevőleg az isteni kreativitás nyelve, s különösen a magyar nyelv mint gondolatképző lelki sajátosság, azaz szellemi és lelki hatásfokkal fellépő természetfeletti jelenség, természetesen visszahat az ember szellemi-lelki működéseire. Megjegyzem, hatalmas listát állíthatnánk össze azokból a magyar nagyságokból, akik valóban, vér szerint is magyarok voltak. Mindemellett Matsumoto japán genetikus professzor magyarországi kutatásai óta pontosan tudjuk, hogy a magyarság genetikailag önálló markergénnel rendelkező nemzet, melynek genetikai sajátosságait semmilyen más génnel való keveredés nem képes felülírni. Mondhatni, elpusztíthatatlan és megváltoztathatatlan genetikai alapokkal rendelkezünk. A lényeg azonban az, hogy a magyarság elsősorban nyelvi-kulturális egységgé vált azok számára, akik idegen vérből születtek, mégis lelkükben magyarok.

   3. Miért nevezi Ön lekicsinylően a vérszerződést "pogány rítus"-nak? Jézus maga is egyfajta vérszerződést kötött apostolaival Fénybe távozása előestéjén. A vérségi összetartozás a legszorosabb kötelék a világon, s mivel a Teremtő szándékának lenyomata ez, a legszentebb kötelék is egyben. Ezt hirdetjük, amikor a család, a nemzetség és a nemzet szentségéről értekezünk. Amikor a római egyház előkészíti a szentségi házasságra készülő fiatalokat, ezt a szentséget erősen kihangsúlyozza, hiszen ebben férfi és nö "lesznek egy testté és vérré". A vérszerződés tehát nem pogány rítus, hanem a legjézusibb, azaz legkeresztényibb értelemben vett kereszténység legszentebb rítusainak egyike. Az Ön baja ezzel csupán az, hogy magyar szokás is volt egyben. Ezzel szemben ajánlok Önnek egy elkövetkező tanulmányában néhány máshonnan származó, valóban pogány és undorító rítust részletes elemzésre, úgymint az ószövetségben olyannyiszor hangsúlyozott állatáldozat, a gőzölgő belek és szétdarabolt testrészek valamiféle torz istenkép előtti leltározgatása egy vérgőzös oltáron, vagy a gyáva Ábrahám gyermekáldozatra való készsége, de ugyanígy ocsmány rítus az Egyiptomból menekülő csőcselék szomszédokat fosztogató aljassága, undorító a botra szegezett kígyó kultusza, s mindennek koronája az a közelkeleti őskori szokás, hogy békés városállamok lakóit az utolsó csecsemőig és igásbaromig egy szellemileg süllyedt démoni hatalom utasítására egy éjnél sötétebb, fekete kultusz keretében kíméletlenül ki kell irtani. (részleteiben lásd a hebreisztika professzorának, Kenessey Csabának "Heberiana, avagy a keresztény tragédia" c. munkájában, ahol ez a kérdés tudományos szinten, s nagyon részletesen kerül bonckés alá!) …”

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

holland69@citromail.hu

(judit, 2009.01.31 01:51)

Tisztelt Lajdi Úr!Ha nem olvasta a Bibliát, vagy csak felületesen,legalább ne kérkedjen a félműveltségével! Melyik evangéliumban olvasta, hogy Jézus vérszerződést kötött az apostolokkal? És egy magát kereszténynek valló ember hogyan tagadhatja meg az Ószövetséget? Nem maga Krisztus mondta: Nem azért jöttem, hogy eltöröljem, hanem hogy betöltsem a törvényeket?! És Ő itt az ószövetségi törvényekről beszélt, aminek fontos része volt a véres áldozat, ami az Ő későbbi Golgotai áldozatának az előképe volt, mint ahogy a botra tekert kígyó is az Ő kereszthalálát jelképezte! De maga ezt nem látja, nem akarja látni, mert elvakítja a gyűlölet, amit az iránt a nép iránt érez, ahonnan Krisztus származott! Nem tartja ezt ellentmondásosnak? A keresztény szó azt jelenti: Krisztusi. Ön szerint a gyűlölet krisztusi jellemvonás? Egy biztos: Ön ostoba és nem is keresztény, a szó bibliai értelmében, de ha majd a végítéletkor Izrael Istene előtt áll, kinek jobbján Jézus lesz és el kell számolnia a tetteivel, akkor szidja ilyen nagy hévvel a zsidókat és az Ószövetségi Törvényeket! Javaslom, hogy olvassa el mégegyszer, figyelmesen az Ó és Újszövetséget, odafigyelve az összefüggésekre! És ha rájött, mekkorát tévedett, boruljon térdre Izrael Istene és az Ő Fia, Jézus Krisztus előtt, úgy kérjen bocsánatot antiszemitizmusáért, mielőtt még túl késő lenne!

Re: holland69@citromail.hu

(magyar777, 2011.12.20 18:41)

Kedves Eltévelyedett Embertársam! Néhány megingathatatlan (üdv)történeti tény: az anyai ágon galileai prozelita családból származó Jézus nem volt zsidó vérségű, a kurafi és tömeggyilkos Dávid királyhoz az égadta világon semmi köze. Ábrahám, Izsák és Jákob "istene" Széth, azaz a sátán, akinek kultuszát az egyiptomi pantheonból kölcsönözve hozták magukkal a héberek. Az ószövetségi Jahve nem azonos Jézus Mennyei Atyjával. Aki Izrael "istene" előtt leborul, a sátánimádás bűnébe esik. Ajánlanék a magát megvédeni már nem képes, 2007-ben elhunyt Lajdi Tamás öccsének, Lajdi Péternek írásaiból, amelyekben meggyőző bizonyítást nyernek fenti megjegyzéseim. A világhálón megtalálja a következő tanulmányokat (üsse be e címeket a Google-keresőbe): Lajdi Péter: Jézus tanításának valódi ószövetsége; Tiltott tanítások; Episztola egy mózeshitű keresztény levelére válaszul; E-Mail-címéből könnyen kikövetkeztethető, kicsoda maga: egy a holland zsidóliberális, erkölcsi mocsárba züllesztő viszonyokat istenítő, ördögi számmisztikát (69) használó sátánimádó szemétláda. Vagy talán csak nem Németh Sanyi egyik csahos kutyusával van dolgunk?! Te is ott ugráltál a szégyentelenek között két lábon, amikor őrjöngve ezt a sátánt dicsőítő csasztuskát énekelték: "Az Úr népe Izrael, Sohasem felejti el, Az Úr szeme fénye Izrael" - ugye? Pfujj!

Re: holland69@citromail.hu

(Károly, 2012.11.16 13:03)

Az Ószövetség istene Jahve nem azonos Jézus mennyi Atyával. Ezt a i.sz.u 350-451 közötti egyházi zsinatok rendelték el, és mellete azt is, hogy ennek tagadása sátáni bűn, akkoriban máglyahalál járt érte. Ezek az "emberi" döntések méltok az Ószövetség büntető Istenének szellemiségével (lásd. irtsátok ki Kánaán népét), de nem azonos Jézus eredeti kereszténységével, ami a szeretetre épül. Ennek megfelelően emlitett zsinatok alkalmával az egyházatyák Jézus tanításának kb. 80%-át tiltott írásnak minősítették, csak azt kanonizálták, ami megfelel az Ószövetség szelleméségének.
Jézus származását illetően javaslom a Talmud olvasását, ahol egyértelműen le van írva, hogy Jézus Nimrod leszármazottja, mint ismeretes a héberi kulturában, és az Ószövetségben is Nimrod egyértelmüen negatív személyiség.