Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Szakdolgozat 5.rész

2008.01.23

4.          A SZOCIÁLPEDAGÓGIA

4.1.            A kezdetek.

  A szociálpedagógia, mint szakma a szociális munkával nagyjából egyidőben német nyelvterületen alakult ki. Gyökerei a szegénygondozásig vezethetők vissza. Kezdetben abból indult ki, hogy a társadalmat meg kell óvni a magukra hagyott, gyakran randalírozó fiataloktól. Később, azonban nyilvánvalóbbá vált, hogy a társadalom anomáliái azok, melyek egyes rétegek devianciáit előidézik. Így a szociálpedagógia, a problémák kezelésére, megelőzésére fordította figyelmét.

 Minden társadalomban vannak hátrányos helyzetű rétegek, akiknek gondjai különféle okokra vezethetők vissza. Ezek lehetnek etnikai, vallási, gazdasági, egészségügyi, képzettségbeli stb. problémák. (OMKMK. 2001.)

 

4.2.            A szociálpedagógia célja.

„A társadalom a szociálpedagógusban saját legnagyobb kritikusával áll szemben.” (Tomasz Gábor)

 

  Lényegében kettős cél jellemző a szociálpedagógiára:

  1. Adott társadalom keretein belül segíteni a bajba jutottakat.
  2. A társadalmi okok ismeretében törekednie kell a hibás folyamatok megváltoztatására. (OMKMK. 2001.)

 

4.3.            Elvárások a szociálpedagógustól.

-         Legyen érzékeny a szociális munka iránt, rendelkezzen magas empátiával, megértő attitűddel.

-         Ismerje a gyermek- és az ifjúsági korosztály kapcsolatait, igényeit.

-         Legyen képes egységben látni a fejlődési-tanulási-kapcsolati problémákat.

-         Segítse elő a gyermek és családja, nevelői, egyéb szakemberek együttműködését.

-         Tudja mozgósítani a gyermekek környezetében lévő erőforrásokat.

-         Lássa világosan a társadalom valós működését, ismerje fel az egyenlőtlenségeket, a problémás helyzetek okait.

-         Ismerje a gyermek személyiségfejlődését, ezt legyen képes sajátosan fejleszteni.

-         Legyen jó kapcsolatteremtő képessége, jó kommunikációs készsége, tudjon kompromisszumot kötni.

-         Következetesen gondolkodjon, legyen határozott, érdeklődő és nyitott mások problémái iránt.

 

  Elsőszámú feladata a belső problémákkal küzdő fiatalok nevelése, tanítása arra, hogyan oldják meg gondjaikat. Nem a gondok tűrésére, a rossz helyzetbe való beletörődésre, hanem tanulásra, munkára, gondolkodásra, küzdelemre nevel.

  A szociálpedagógus felfogása, hogy nem a kliens helyett, hanem vele együtt keresi a kivezető utakat.

  A helyes életvezetés megtanítása sok szeretetet, türelmet, áldozatot igényel. Ehhez felelősségteljes, áldozatkész szociálpedagógusokra van szükség. (OMKMK. 2001.)

 

4.4.            Egyes intézmények és a szociálpedagógus.

  A szociálpedagógus, képzettségénél fogva több intézmény munkáját is képes hatékonyabbá tenni. A problémákat mutató gyermekek és fiatalok legtöbb esetben nem képesek megnevezni nehézségeik okát, ezért a szociálpedagógus munkája, a tanácsadást megelőző, felderítő tevékenység is.

 

  Felkészültsége folytán a szociálpedagógust alkalmazhatja:  nevelési-oktatási intézmény, speciális intézmény ( pl. lakásotthonok, nevelőotthonok, átmeneti szállások, sérült gyermekek intézményei, karitatív intézmények stb.) önkormányzat (szociális, gyámügyi ügyek intézésében), a nevelési tanácsadó, családsegítő- ( családgondozás, kríziskezelés stb.) és munkaügyi központ (munkatanácsadás, pályamódosítás stb.), ifjúsági információs iroda (csoportfoglalkozások, szabadidő), civil szolgáltató központ (közösségi szociális munka, előadások szervezése, kulturális programok szervezése), művelődési- és szabadidő központ, egészségügyi intézmény (rehabilitáció, gyermekosztály, szanatórium, szociális otthon stb.), büntetés-végrehajtó intézet. (Ismertető a szociálpedagógus képzésről. www.bepf.hu/szakok/szociálpedagógus)

 

4.5.            Mit tanul a szociálpedagógus?

Végzettség szintje: főiskolai

Képzési ideje: 8 félév

 

1.      Társadalomtudományi alapismeretek: filozófia, etika, szakmai etika, társadalom és szociálpolitika, család-, szervezet, nevelésszociológia, település- és városszociológia, államjog, szociális jog, család-, gyermek- és ifjúságvédelem, közigazgatási alapismeretek, informatika.

2.      Pszichológia: általános lélektan, fejlődéslélektan, személyiség-lélektan, szociálpszichológia, kommunikáció és konfliktuskezelés, játékpszichológia, önismeret és szociotréning, személyiségzavarok-, a tanácsadás pszichológiája,

3.      Pedagógia: általános pedagógia, nevelés és oktatás elmélet, fejlesztőpedagógia, alternatív és reform pedagógia,gyógypedagógiai alapismeretek, a tanácsadás elmélete és gyakorlata, média-pedagógia.

4.      Szociálpedagógia: bevezetés a szociális munka elméletébe és gyakorlatába,szociális munka egyénekkel és családokkal, pályaismeret, pályaválasztási tanácsadás, szociálpedagógia elmélete és módszertana, szabadidő pedagógia, szupervízió.

5.      Gyakorlatok: szociális intézmények látogatása, megismerése, összefüggő terepgyakorlatok, szociálpedagógiai gyakorlat, szabadidő szervezés gyakorlat stb. (www.palyanet.hu)

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

fogdkezem drávanet.hu

(Fogd a Kezem Alapítvány, 2015.08.20 13:05)

foglalkoztatás

Re: fogdkezem drávanet.hu

(Ildikó, 2015.08.20 20:05)

Az iskolák már akkor se kaptak (2006-ban) státuszt, hogy foglalkoztassanak egy szociálpedagógust. A felsőoktatás átrendezésével, a szakosításokkal nem tudom, hogy sikerült-e a szociálpedagógusoknak a szakmába dolgozniuk. Sajnos én nem gyakorolhatom a szakmám, mert az autista fiam élete, taníása, taníttatása számomra mindennél a legfontosabb. Ahogy ma látszanak a dolgok nem sok esély van arra, hogy a fiatalokat öntudatos egyéniségekké segítő szociálpedagógust valaha is alkalmazhatják az iskolák. Bárcsak tévednék!