Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


SZAKDOLGOZATI ÉRTÉKELŐ LAP (2006)

2011.12.19

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA                                                         519/2006.Szp.

                     EGER                             

 

 

SZAKDOLGOZATI ÉRTÉKELŐ LAP

 

A hallgató neve és szakja:    Bódi Ildikó

                                               Szociálpedagógia szak levelező tagozat

 

A szakdolgozat címe:            A szociálpedagógus lehetőségei az autista gyermekeket nevelő családok és oktatási intézmények kapcsolat-rendszerében

 

A dolgozat bírálata:

A dolgozat témaválasztása sajátos, szokatlan, a szociálpedagógusok tevékenységi körétől távol eső.

Sajátos helyzete – a dolgozat szerzője autista gyermeket nevelő szülő – sajátos életérzést, látásmódot, ismereteket, tapasztalatokat alakított ki. Mindvégig jelen van a személyes érintettség. Egyrészt a szociálpedagógus szakmai útkeresése, hogy helyet és feladatot találjon; létjogosultságának indoklására, alátámasztására. Másrészt az autisták és az őket nevelő családok súlyos gondjait elemzi nagy részletességgel és lényeglátással. A két kört összekapcsolja: kreatív módon számtalan ötlettel szolgál mindkét „fél” helyzetének javítására. A dolgozat erénye, hogy a probléma felvetésén és a tényfeltáráson túl konstruktív javaslatokat tesz. Mindezzel együtt a szociálpedagógus tevékenységi körébe továbbra sem az autistákkal való foglalkozás fog tartozni. Elméleti és gyakorlati képzésük alapvetően nem erről a – gyógypedagógián belül is igen speciális-területről szól. Akik ezt a hivatást választják, alapvetően nem erre vállalkoznak.

„Ötlettára” számos helytálló, valóban a szociálpedagógus kompetenciájába tartozó, megvalósítható tevékenységet ír le. Jó néhány azonban nem tartozik ebbe a körbe: a speciális oktatási intézményekben, az óvodákban, a többségi iskolákban (a fogyatékosság kezelése) leírt tevékenységek köre.

A dolgozat felépítése logikus, áttekinthető. Szerkesztése megfelelő. A témát alaposan körüljárja, szakirodalmi és dokumentumelemzése részletes és körültekintő. Hivatkozásai megfelelőek.

Empirikus vizsgálatát esetelemzéssel végezte. A vizsgálati eredmények prezentálása, elemzése, értékelése megfelelő Személyes érintettsége miatt az autisták segítése iránti elhivatottságot és tenniakarást bizonyítja.

Összegzésében kutatási adatai alapján hipotéziseit igazolja.

A XV. sz. melléklet egy olyan személyes hangú írást tartalmaz, mely egy autistákról szóló kiadványban nyerhetné el méltó helyét.

Kérdés:

1.        Fejtse ki részletesen milyen tanfolyamokra gondol „A szociálpedagógus lehetőségei” c. fejezetben?

2.        Vonatkoztasson el sajátos helyzetétől! Válasszon ki a fent említett fejezetből olyan területeket, amelyekre tanulmányaik alapján valóban kompetensek a szociálpedagógusok!

 

Javaslat az érdemjegyre: jeles (5)                                              Magyar Istvánné

                                                                                                          bíráló tanár

 

A szakdolgozat védésével kapcsolatos megjegyzések:

 

A szakdolgozat érdemjegye:______________

 

 

                   ......................................................................                                                    

                                bizottsági tag                                                     bíráló tanár