Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


MUNKAVÉDELEM AUTISTA TANULÓKNAK

2014.05.21

MUNKAVÉDELEM

 

Középiskola 9. osztály

(kérdések és válaszok Csák Csaba autista magántanuló részére)

 

Írd le a munkavédelem fogalmát!

A munkavédelem a biztonsághoz szükséges követelmények összessége.

 

Mi a munkavédelem célja?  A munkát végzők testi épségének a megóvása.

 

Hogyan valósítható meg a munkabiztonság?

A gépek automatizálásával, és ha a forgó, mozgó alkatrészek zárt térbe vannak, de ez nem mindig valósítható meg.

 

Milyen két feladatot kell megoldani a biztonságtechnikának?

-          jobb tárgyi feltételek

-          a dolgozók oktatás

 

Mi az „ergonómia” szó jelentése?

A munkahelyek tervezésével foglalkozó tudomány. Célja a legbiztonságosabb munkakörnyezet kialakítása.

 

Mit kell érteni a „munkabiztonság” szón?

Olyan munkakörülményt, amely nem veszélyezteti a dolgozók egészségét.

 

Milyen típusú veszélyforrások lehetnek egy-egy munkahelyen?

  1. fizikai (pl. rossz szerszámok, mozgó tárgyak)
  2. veszélyes anyagok (pl. robbanó, gyúlékony, maró anyagok)
  3. biológiai (pl. baktériumok, növények)
  4. idegrendszerre ható (pl. monoton=egyhangú munka, színek, villogó fények, zajok)

 

Mivel foglalkozik a munkaegészségügy?

Az egészségre veszélyes anyagok-, és a káros munkakörülmények vizsgálatával.

 

Mi a „baleset”? Az embert érő váratlan esemény, amely testi vagy lelki károsodást okozhat.

 

Mi a munkabaleset?

Azt a sérülést, ami a munkát végzőt, a munkája során, vagy azzal összefüggésben éri, és nem akaratlagosan következik be, azt „munkabalesetnek” tekintünk.

 

Hogyan csoportosítják a munkabaleseteket?

  1. súlyos (halált okozó, érzékszervet erősen károsító, testrész elvesztés)
  2. megbetegedést okozó (zaj-halláskárosodás; por-tüdőbetegség; gombásodás-bőrbetegség; egyoldalú nyomásterhelés-csontok, izmok deformálódása)

 

 

Mik a tanulók kötelességei az iskolában és a gyakorlati órákon?

-          A berendezések megfelelő használata (pl. a székeken, asztalokon nem ugrálunk)

-          saját és társai testi épségének óvása (pl. nem szaladgálni, nem szemeteli, elcsúszást okozó anyagokat feltakarítani)

-          a rábízott eszközöket óvni

-          meghibásodott elektromos készülékeket javítani TILOS, a hibát azonnal jelenteni kell az oktatónak.

 

Milyen alapvető feltételek szükségesek egy munkahely kialakításakor?

1-      Vízellátás biztosítása

2-      szennyvízelvezetés

3-      fűtés

4-      szellőztethetőség, porelszívás

5-      megfelelő méretű épület

6-      látást nem veszélyeztető megvilágítás

 

A biztonságos munkavégzés érdekében biztonsági jelzéseket használunk. Milyen fajtái vannak a biztonsági jeleknek?

- állandó jelek (tiltó, figyelmeztető, rendelkező, elsősegély, menekülési, tűzvédelmi)

- időszakos jelek (világító jel, hangjel, kézjel, szóbeli kommunikáció)

 

Vannak biztonsági színjelek. A munkavédelemben mit jelentenek az alábbi színű táblák?

Vörös (piros): tiltás, veszély, tűzvédelmi berendezés

Sárga vagy borostyán sárga: figyelmeztetés

Kék: rendelkezés

Zöld: vészkijárat, menekülési útvonal, elsősegély, veszélymentesség

 

A biztonsági jelek értelmezését geometriai formák és színek segítik. Írd le a jelek mellé alakjukat, színüket!

Tiltó jel:… kör, fekete piktogram fehér alapon, szélén vörös.

Figyelmeztető jel: … háromszög, fekete piktogram sárga alapon, fekete szegéllyel

Rendelkező jel: … kör alakú, fehér piktogram kék alapon

Elsősegély- vagy menekülési jel:… négyzet, fehér piktogram zöld alapon

Tűzvédelmi tájékoztató jel:  négyzet, fehér piktogram vörös alapon

Kiegészítő jel:… fekete-sárga  vagy vörös-fehér csíkozás

Közlekedési útvonal:…  folyamatos fehér, vagy sárga csík

Világító jel: … kellően erős fényű, jól elkülöníthető legyen

Hangjel: … más legyen, mint a környezeti zajok

Szóbeli jel: …  rövid, jól érthető szavak (215. oldal)

Kézjel: … a jelzésadónak ismernie kell a teljes munkafolyamatot (215. oldal)

 

Miért van szükség zajvédelemre?  Mert a zaj nem kívánatos, károsítja az ember hallószervét.

 

Miben mérjük a hangintenzitást?

Decibelben. Rövidítése: dB

 

Hány decibeles a motoros fűrész, és hány dB-es a légkalapács hangja? Besorolása szerint mivel jellemezhetők?

Motoros fűrész: 90-100 dB – jellemzője: nagyon hangos zaj

Légkalapács: 110-130 dB – jellemzője: süketítő zaj

 

Hány decibel az, ami már életveszélyes?

160 dB –nél átszakad a dobhártya; 175 dB-t nem él túl az ember.

 

 

Mit nevezünk villamos berendezésnek?

Árammal működő gépek, vezetékek, kapcsolók összeszerelt rendszerét nevezzük villamos berendezésnek. Egy gép, vagy egy vezeték tehát önmagában még nem villamos berendezés, csak annak részei.

 

Ha villamos kéziszerszámot kell használnod, munkavédelem miatt mire kell figyelned?

1 – legyen feltüntetve rajta a gyártó neve, a típusszáma és a megfelelőségi jelölés

2 – legyen rajta burkolat és ne legyen repedt, törött

3 – kapcsolói épek legyenek

4 – a kábel ép legyen

5 – legyen gépkönyv hozzá, és a benne előírt szerszámok meglegyenek

6 – minél kisebb zajjal és rezgéssel üzemeljen

 

Melyek az érintésvédelmi megfelelőségek?

1 – szigeteltek – a 220 V feszültséggel működő szerszámok kettős szigetelésűek, ennek a jele:

 

2 – a gépeket évente ellenőriztetni kell egy érintésvédelmi céggel

3 – erről jegyzőkönyvet kell készíteni, az irat nélkül nem szabad a gépet bekapcsolni.

 

Milyen károkat okozhat az emberi szervezetben a zaj?

Hallószervi hatás: halláskárosodás

Vegetatív hatás: magas vérnyomás, szapora szívverés

Pszichikai hatás: álmatlanság, fáradékonyság

 

Milyen károkat okozhat az emberi szervezetben a rezgés?

Kisebb rezgés: csontok, ízületek, izmok fájnak

Nagyobb rezgés: vérkeringési zavar, látási zavar

 

Milyen környezeti zajokat, rezgéseket ismersz?

Közúti-; vasúti-; légi közlekedés és építkezések (utak, épületek építése)

 

Hogyan lehet védeni a zajoktól az embert?

-          zajvédő falak

-          zajvédő útburkolat

-          a nagyobb járművek elterelése, vagy a forgalom korlátozása

-          a járművek korszerűsítése

 

Milyen környezeti tényezők hatnak az élőlényekre?

Fény, hó, víz, talaj, levegő

 

Mit kell tudnunk a fényről?

Természetes fényforrásunk a Nap (a Hold, a csillagok is annak tekinthetők), minden élőlény a napfény energiáját használja.

A növények a fotoszintézishez, amely során megkötik a levegő széndioxidját. Az emberi szervezetben a fény hatására „D-vitamin” termelődik.

A fény terjedési sebessége: 300 ezer Km/sec.

 

Mit kell tudnunk a hőről?

Nélkülözhetetlen az anyag-energia körfolyamatában, az anyagcserében. Azonban a túl meleg és a túl hideg káros.

Mit kell tudnunk a vízről?

A „H2 O” alapvető fontosságú. Szervezetünk 75 %-a víz.

A Földi vízkészlet 98%-a sós, ami nem iható, csak ha lepárolják belőle a sót.

Az ember számára az édesvíz iható. Ezt használjuk tisztálkodásra is. A Földi vízkészlet 2 %-a.

Az ipar és a mezőgazdaság is az édesvizet használja.

A folyóvizek sodrását sok helyen energiatermelésre használják.

Az árvizek, a magasan álló talajvizek veszélyesek.

Vízforrások:

a.)    felszín alatti vizek: talajvíz, artézi víz, karsztvíz

b.)    felszín feletti vizek: tengerek, folyók, tavak

 

Mit kell tudnunk a talajról?

A földfelszín felső rétege, mállással alakult ki, az élőlények egyik élettere.

A talaj kémiai hatású. Lehet savas, lúgos vagy semleges. Ez a pH-érték.

Az ember szennyezi a talajt: háztartási hulladékokkal, növényvédő szerekkel, nehézfémekkel (ólom, cink, nikkel, réz), műanyagokkal, sugárzó anyagokkal. Ezeket akadályozni kell.

 

Mit kell tudnunk a levegőről?

Különböző gázok keveréke: Nitrogén, oxigén, Argon, Hidrogén, és nemes gázok.

Tartalmaz még vízgőzt, amely ha kicsapódik köd, ill. felhő lesz.

Szennyező anyagokat is tartalmaz: kéndioxid, nitrogénoxid, metán, por, korom

 

Mi okoz légszennyezést?

a.)    pontszerű források: kémények (gyárak), kürtők, szellőzők

b.)    felületi források: vasút, közút, légiközlekedés

Törekedni kell a légszennyezés csökkentésére.

 

Hogyan védhetjük a „hatókörben” tartózkodókat a balesetektől?

A „hatókörben” tartózkodók a járókelők (utcán), látogatók (kórházban, munkahelyen rokonok), a szolgáltatást igénybe (boltban, strandon.) vevők. A baleset, sérülés elkerülés érdekében:

- veszélyt jelző táblákat kell kihelyezni

- el kell keríteni ahol le- vagy beesés veszélye van

- zajvédő fal emelése a zaj és rezgés ellen, műanyag függöny a por ellen

- védőfelszerelést kell adni nekik pl. szemüveg, sisak

- a veszélyesebb munkafolyamatokat fel kell függeszteni a látogató jelenlétében

- mindig tisztán kell tartani a munkaterületet

- legyen mentési terv

 

Milyen feltételeknek kell megfelelni a dolgozónak (ezek a személyi feltételek)?

-          legyenek megfelelőek az élettani adottságok (pl. állványon nem dolgozhat, akinek műlába van)

-          egészségügyileg alkalmas legyen (poros helyen ne dolgozzon, akinek beteg a tüdeje)

-          szakismerete legyen, és ismerje a munka – és tűzvédelmi szabályokat.

 

Milyen feltételeknek kell megfelelni a környezetnek (ezek a tárgyi feltételek)?

-          a munkavezetőnek ismertetni kell a technológiát

-          ismertetni kell a tűz elleni védekezést

-          egyéb más biztonsági előírásokat

-          a mentési tervet

-          táblákat ellenőrizni

-          védőfelszerelést, munkaeszközök állapotát is ellenőrizni kell

 

Mit kell tudni a tűzoltó készülékek szabályairól?

Színük: vörös.

Jól látható, elérhető helyen legyenek.

Közel legyen a veszélyeztetett helyhez.

Ellenőrizni kell működőképességüket. (üzemképesség)

A helyüket táblával is előre kell jelezni. (Piktogram: négyzet alakú, vagy téglalap, vörös, benne fehér jel, piktogram.)

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.